Het verhaal van Alison Cliatt
 

Mijn naam is Alison Cliatt. Ik ben 29 jaar oud, en ik woon in Oakland
in Californië.

 

Het heeft me bijna 10 jaar gekost totdat ik in staat was om openlijk te spreken
over de manier waarop ik misbruikt en gemanipuleerd ben door Gurumayi en
de leraren die bij haar in dienst zijn.

 

Maar nu spreek ik erover. Wat in Siddha Yoga met me gebeurd is
heeft me bijna mijn leven gekost. Jarenlang heb ik  geleefd in een stille
duisternis van schaamte en schuld. Ik was verstrikt in
onmacht om te spreken, en brak mezelf daardoor af.
Ik vertrouwde mezelf niet meer, door de manier waarop Ram Butler
mijn vertrouwen beschaamd heeft. Hij had me in zijn hotelkamer uitgenodigd
en nadat hij een poos met me gepraat had, vroeg hij me naast hem
in bed te gaan liggen.

 

Dat was het begin van een affaire die hij tantrisch noemde -
hij vertelde me dat ik
hem zou opvolgen als auteur van de Correspondence Course - hij zei
dat hij dat al wist sinds ik een jong meisje was, en dat hij de
cursus alleen voor mij geschreven had. Daarna liet Ram me iedere avond
uit mijn kamer in Sadhana Kutir roepen, en we praatten dan uren lang.
Hij zinspeelde erop dat ik nu met hem doormaakte wat Gurumayi met Baba had
doorgemaakt.

 

Ik leerde ermee leven. Ram vertegenwoordigde de Guru.
Iedereen om mij heen vereerde hem als een heilige, als iemand die de
hoogste leringen van de Guru had gerealiseerd. Hij zei me dat
Gurumayi hem naar mij toegestuurd had. Hij vertelde me dat Gurumayi alles
wist. Zij wist dat we samen waren en ze vond het goed. Ik kwam hem
per vliegtuig achterna, naar de verschillende steden waar hij workshops gaf.

 

Hij vertelde me ook dat hij andere affaires gehad had. Een affaire
met een vrouw die in de Ashram woonde. En een andere affaire met een
vrouw die hij in een van zijn workshops had ontmoet. Hij verzekerde me
dat zij onlangs naar de Ashram gekomen was om hem te vertellen dat ze nu
getrouwd was en zwanger van haar eerste kind.

 

Ram vertelde me ook dat hij Gurumayi een brief aan het schrijven was
om haar te zeggen dat hij van zijn vrouw wilde scheiden en met mij wilde
trouwen.

 

En toen, op een dag, vertelde Ram me dat Gurumayi nee had gezegd.
Hij mocht niet van zijn vrouw scheiden en met mij trouwen. Wij moesten
met onze relatie ophouden. Ram mocht gedurende een jaar niet met
mij communiceren. Ram voegde daaraan toe dat we wel contact zouden houden.
Ik was de liefde van zijn leven. Maar ik moest nu veranderen,
van  vriendin in studente. Hij zei me dat als ik daardoor zou lijden,
dat door mijn eigen trots zou komen. Hij zei me dat ik hem verleid had. Hij
gaf me opdracht een brief aan Gurumayi te schrijven om te zeggen dat
ik er spijt van had en dat het mijn schuld was.

 

Ik ben me ervan bewust dat ik nu een heleboel verteld heb over wat
Ram gedaan heeft. Ik moet je ook vertellen wat ikzelf deed - maar dat
is het nieuwe gedeelte - dat alles heb ik zolang achter gehouden.

 

Nu goed, ik leed pijn. Een deel van me wist dat dit alles
verkeerd was, maar in die tijd kon ik geen weerstand bieden.
Ram vertegenwoordigde alles waarvan ik dacht dat ik ernaar streefde
in mijn leven.

 

Ik was niet in staaat te geloven dat Gurumayi iemand met zo'n
groot probleem zijn gang zou laten gaan en anderen zou laten
misbruiken. Maar dat is wel wat ze deed.

 

Gurumayi wist dat Ram Butler diverse malen zijn positie als leraar van
Siddha Yoga misbruikt had  om jonge vrouwen te verleiden.
Ze accepteerde dat soort gedrag. Ram vertelde me zelfs dat Gurumayi hem
eems had gezegd dat hij een grote Guru geweest had kunnen zijn, maar
dat de negatieve publiciteit over zijn gedrag hem dan geruïneerd
zou hebben.

 

Ik was vol verwarring. Als ik aan Gurumayi scheef kreeg ik nooit antwoord.
Vanaf dat moment heb ik steeds brieven geschreven. Niemand heeft me ooit
schriftelijk willen antwoorden.

 

Richard Gillette, therapeut in vaste dienst bij Gurumayi,
had en ontmoeting met mijn moeder om haar te vertellen dat de hele
situatie mijn schuld was. Maar hij heeft er nooit een woord tegen mij
over gezegd, hij heeft nooit gevraagd waar ik doorheen gegaan was, of
hoe het met mij ging.

 

Ram Butler kreeg therapie.

 

Ik kreeg niets. Iedereen die ik kende vond Ram Butler een geweldige kerel.

 

Toen ik door Gurumayi en Ram verraden was, was ik afgesneden van
wat de bron van troost in mijn leven was, van de plaats die ik
vertrouwde en waar ik over mezelf kon leren.

 

Ik nam ontslag van mijn werk, en ik verliet Siddha Yoga. Ik
ging niet meer naar mijn therapeut, omdat ik haar niet kon vertellen
wat er gebeurd was, omdat zij al dacht dat Siddha Yoga geen
veilige plaats was. Dit kwam  door de ervaring jaren daarvoor, waardoor ik in
therapie gegaan was: George Afif had me als een van zijn meisjes uitgekozen
toen ik 17 was. Hij kocht cadeautjes voor me, en probeerde me te kussen
in een pauze tussen Darshan seva... Ik ken een ander voormalig darshan meisje,
die 16 of 17 was, en die uiteindelijk sex met George Afif had in
Gurumayi's huis in Ganeshpuri. Gurumayi kwam binnen toen ze bezig waren.
Ze liet George blijven, maar het meisje kreeg te horen dat ze
niet langer darshan seva mocht doen - zij verliet de Ashram. Ik
ontmoette haar een paar jaar daarna en ze vertelde me wat gebeurd was.

 

Gurumayi wist dat George de beest uithing met die meisjes, met zijn
idiote projecten, met zijn verkwistende levensstijl ....
op een avond na darshan, huurde hij een hele bioscoop in Middeltown en
reed een hele groep van ons, inclusief Namdev Hayes, daarheen om naar de
film Terminator 2 te kijken. Ram was degene die me ervan overtuigde dat
het allemaal in orde was; hij zei dat Gurumayi van me hield en niet wilde
dat ik me slecht voelde...
Ik haatte mezelf, ik haatte Siddha Yoga, en toch ging ik steeds terug.
Ik haatte Gurumayi maar op het zelfde moment hoopte ik dat er een
goede verklaring was voor alles wat ik gezien had en had meegemaakt.

 

Toen ik tegen Ram zei dat ik het moeilijk had met mijn leven,
antwoordde hij dat affaires zoals de onze in alle organisaties voorkomen.
in die tijd kwam Clinton op TV met zijn relatie met Monica Lewinsky.
Toen hij die stukken uit het nieuws zag, zei Ram tegen me dat
hij blij was dat hij daar niet doorheen hoefde te gaan.

 

Ram zei me dat als ik ooit iets over onze affaire wilde zeggen, ik moest
wachten totdat zijn dochter een beetje ouder was.
Mijn ouders waren gescheiden toen ik twee jaar was (mijn vader had een
affaire), dus zei Ram tegen me: bedenk wat een verschil het in jou leven
gemaakt has als je vader een paar jaar langer in huis geweest was.

 

Mijn leven was een puinhoop. Mijn gezondheid was een puinhoop.
Ram gaf me opdracht terug te gaan naar mijn vriend van school.
En wat denk je? Dat deed ik. Het was vreselijk. Ik was niet meer in staat
dichtbij iemand te komen, omdat ik Ram en Gurumayi en Siddha Yoga beschermde.
Ram zei me dat duizenden mensen de Correspondence Course lezen. Hij
mocht niet door de mand vallen, want dat zou een ramp voor Siddha Yoga zijn.

 

En dus leed ik in mijn eentje.

 

Er is zoveel meer te vertellen....

 

Sinds mei 2001 hebben mijn vriend en ik de Ashram  uitgedaagd om met
ons te communiceren over de geschiedenis van het misbruik in Siddha Yoga.

 

De waarheid moet gezegd worden. Mensen die over Siddha Yoga horen,
verdienen het om te weten dat de verhalen over Baba en de meisjes waar zijn.
Sexuele affaires en machtsmisbruik vormen een diep en oncontroleerbaar
probleem in de Siddha Yoga gemeenschap.

 

Ik vind dat er een open onderzoek van de gevallen van machtsmisbruik
moet komen. Ik heb Gurumayi jarenlang gesteund met mijn tijd, mijn geld en mijn
hart - en al die tijd werden mensen beschadigd.

 

Nu geef ik mijn steun aan de mensen die bezeerd zijn,
aan de overlever in mij, en aan iedereen die heeft geleden door misbruik of
onrecht.

 

Samen kunnen we zorgen dat deze zaak bekend wordt, zodat er een oplossing
kan komen, en vrede.

 

Siddha Yoga heeft geen monopolie op de waarheid.

 

Ik hoop dat andere vrouwen dit zullen lezen en hun waarheid zullen vertellen.
Ik wens een ervaring als deze aan niemand anders toe. Deze ervaring heeft
mijn levensloop dramatisch veranderd.

 

Hoewel het heel moeilijk voor me was, heeft Siddha Yoga mij of mijn
geestkracht niet gedood. Op een of andere manier heeft het me sterker
gemaakt doordat ik met de diepe duisternis in mezelf geconfronteerd
werd.

 

Ik weet dat Ram
zich gedragen heeft zoals hij zich gedragen heeft, doordat hij leed.

 

Het moet waar zijn dat Gurumayi ook lijdt, en dat is de reden waarom ze
de cultuur van misbruik om haar heen heeft toegelaten.

 

Net zoals ik niet wil lijden, wens ik ook dat Gurumayi en Ram en iedereen
vrij kan zijn van lijden.

 

Ik schrijf dit en de brieven die ik naar de Siddha Yoga managers gestuurd heb,
omdat deze kwesties een deel van mijn leven zijn. Ik wil me er niet voor verbergen
zoals Gurumayi. Ik heb ze uiteindelijk geaccepteerd, en nu wil ik ze oplossen op een
manier waar iedereen voordeel van kan hebben, en niet alleen die paar mensen
die het beeld van Siddha Yoga en Gurumayi willen beschermen.

 

Vrede,

 

Alison Cliatt.

 

1