Ex Siddha Yoga Swami Vivekananda zag Muktananda toen deze aan sex deed

 

Swami Vivekananda, tegenwoordig bekend als Master Charles, heeft ongeveer 12 jaar bij Muktananda doorgebracht. Hij verliet Siddha Yoga kort na de dood van Muktananda in 1982. Hij leidt nu zijn eigen organisatie, de Synchronicity Foundation in Virginia. Master Charles heeft zijn spirituele autobiografie gepubliceerd, The Bliss of Freedom, a contemporary mystic's enlightening journey (De gelukzaligheid van vrijheid - de verlichtende reis van een mysticus van nu, ACACIA Publishing 1997). In dit boek beschrijft hij dat hij echt gezien heeft dat Muktananda sexuele gemeenschap met een vrouwelijke assistente had.

"Op een dag was er een dringende zaak die direct behandeld moest worden. Het was vroeg in de avond, en Muktananda had zich in zijn vertrekken teruggetrokken. Hij had omstreeks half acht gegeten en bleef daarna meestal in zijn kamers, tot dat hij ging slapen, meestal niet later dan tien uur. Wij stoorden hem maar zelden, maar dit was een bijzondere situatie, en ik moest meteen een beslissing van hem hebben. Ik ging naar zijn kamers en klopte op de deur op de benedenverdieping, maar er was geen antwoord. Zijn persoonlijke assistent was er niet, wat ongebruikelijk was, en omdat ik nauw contact met hem had probeerde ik of de deur open was. De deur was open en ik besloot naar binnen te gaan om te zien of hij beschikbaar was om de dringende kwestie af te handelen. 

Ik ging naar binnen en klom rustig de trap op naar de tweede verdieping, want ik wist dat ik hem daar in zijn kamer zou aantreffen. In die tijd hing er altijd een gordijn voor de deuropening naar zijn kamer. Dat was normaal in die cultuur, en maakte het mogelijk dat zijn bediende voor hem beschikbaar was zonder zijn privacy compleet te verstoren. Toen ik bij de deuropening met het gordijn was, meende ik iemand in zijn kamer te horen. Ik bleef staan en luisterde. Er was inderdaad iemand, maar de geluiden waren niet van een gesprek, maar van twee mensen die intiem contact met elkaar hadden.

Ik kon niet geloven wat ik meende te horen, omdat ik een heel verheven beeld van hem had, en ik bewoog me dichter naar de deuropening, zodat ik door de spleet in het gordijn voor de deuropening kon kijken. Wat ik zag deed me verstijven, en de bodem viel onder me vandaan - ja, de hele basis van mijn leven viel weg. Want daar was Muktananda bezig met sexuele gemeenschap met een van zijn vrouwelijke assistentes. Ik werd muisstil. Ik kwam in een shock terecht. Langzaam schuifelde ik van de deur weg, en stil sloop ik de trap af, naar buiten. Ik ging naar mijn kamer, die daar dichtbij was. Ik maakte een emotionele revolutie door; mijn hele wereld verkruimelde en stortte totaal in elkaar. "

Zie de Engelse afdeling van deze website voor een verdere discussie van dit citaat en correspondentie hierover tussen Swami Vivekananda / Master Charles en Pendragon.

Leaving Siddha Yoga: Home

1